Witamina B17 – Pytania i odpowiedzi

Witamina B17 jest często omawiana jako metoda leczenia raka, zwłaszcza w kręgach medycyny alternatywnej. Wielokrotnie wykazano, że terapia ta może poprawić stan pacjentów z chorobą nowotworową. Zgłaszano jednak również powtarzające się przypadki zatrucia tym produktem.

Dlatego też stosowanie tej witaminy w medycynie jest kontrowersyjne. W naszym artykule przedstawiamy kompleksowy przegląd leczenia nowotworów witaminą B17, dzięki czemu można uzyskać jasny obraz sytuacji. W ten sposób zachowujemy jak największy obiektywizm.

Leczenie raka witaminą B17: co należy wiedzieć

Stosowanie witaminy B17 w leczeniu nowotworów jest bardzo kontrowersyjne. Zwolennicy tej terapii uważają ją za cudowny lek. Wiele osób nie jest jednak przekonanych o takim działaniu i uważa tę substancję za niebezpieczną.

W dalszej części tekstu pokażemy, z czego składa się ta substancja. Omówimy aktualny stan nauki, a także zapoznamy się z niektórymi studiami i badaniami na ten temat.

Ważne fakty

Skuteczność witaminy B17 w terapii nowotworów nie została jeszcze jednoznacznie potwierdzona w badaniach. Na przykład niektóre badania zdecydowanie odradzają stosowanie tej metody leczenia.
W UE ta konkretna substancja jest uważana za niebezpieczny lek i dlatego nie może być oficjalnie sprzedawana ani stosowana.

B17 to pseudowitamina stosowana w leczeniu pacjentów chorych na raka. Inne nazwy tej substancji to amygdalina lub laetrile.

Co to jest witamina B17?

Nazwa witamina B17 jest nieco myląca, ponieważ w rzeczywistości nie jest ona witaminą. Organizm nie potrzebuje tej substancji do normalnego funkcjonowania. Substancja ta jest również nazywana amygdaliną lub laetrilem.

Amygdalina to naturalna substancja występująca m.in. w pestkach moreli i gorzkich migdałach. Laetrile jest tak zwaną oczyszczoną, półsyntetyczną postacią amygdaliny. Te dwa terminy są jednak często używane synonimicznie.

Które produkty spożywcze zawierają witaminę B17?

Najwięcej witaminy B17 zawierają pestki gorzkich moreli, ale inne produkty, takie jak gorzkie migdały i pestki jabłek, również zawierają tę substancję w większych ilościach. Oto kilka produktów spożywczych zawierających B17 lub podobne glikozydy:

  • Fasola Lima, surowa 0,01 do 310 mg/100g
  • Jądra moreli 1,5-3 mg kwasu pruskiego na jądro
  • Gorzkie migdały do 3000 mg/kg

Nasiona róży zawierają stosunkowo dużo amygdaliny w porównaniu z nasionami innych roślin. Większość innych produktów spożywczych zawiera bardzo mało tej substancji lub jest ona wypalana podczas gotowania.

Jądra moreli zawierają jednak stosunkowo duże ilości kwasu pruskiego, a ich spożycie może szybko doprowadzić do przedawkowania. Federalny Instytut Oceny Ryzyka uważa, że więcej niż dwa pestki moreli dziennie to dawka toksyczna dla osoby dorosłej. Dzieci nie powinny spożywać pestek moreli, ponieważ mogą one szybko przedawkować witaminę B17.

Oświadczenie to jest oparte na badaniu przeprowadzonym na 12 osobach dorosłych, które spożywały “posiłki” składające się z różnych produktów spożywczych bogatych w glikozydy cyjanogenne (kwas cyjanogenny połączony z resztami cukrowymi). Następnie zbadano ich krew i oznaczono poziom kwasu cyjanogennego. Najwyższe poziomy stwierdzono w korzeniach manioku i pestkach moreli.

Do czego służy witamina B17?

Witamina B17 była kiedyś stosowana w leczeniu raka. Niektórzy ludzie do dziś są przekonani o jego skuteczności. Kiedy B17 jest rozkładana w organizmie, powstaje między innymi kwas pruski. Teoria głosi, że substancja ta atakuje i niszczy komórki nowotworowe. Reszta ciała nie powinna zostać uszkodzona.

Teoria ta opiera się na udziale dwóch różnych enzymów w komórkach nowotworowych i w komórkach zdrowych. Uważa się, że komórki nowotworowe zawierają duże ilości enzymu beta-glukozydazy, który przekształca witaminę B17 w substancję toksyczną zapobiegającą rozwojowi nowotworu.

Zdrowe komórki zawierają enzym rodanazę, który zapobiega tworzeniu się toksyn. Potwierdzają to pojedyncze przypadki. Po leczeniu amygdaliną u pacjentów z nowotworami dochodzi do obniżenia poziomu markerów nowotworowych. Leczenie tą substancją obejmuje tabletki laetrile lub infuzję amygdaliny.

Jakie są naukowe dowody na istnienie witaminy B17?

Nie ma badań, które jednoznacznie potwierdzałyby skuteczność B17. Wręcz przeciwnie, istnieją badania, które zdecydowanie odradzają takie leczenie. Na przykład badanie z udziałem prawie 180 pacjentów chorych na raka nie wykazało znaczących korzyści ze stosowania B17. Z drugiej strony, u kilku pacjentów wystąpiły objawy zatrucia cyjanowodorem.

U jednej z grup pacjentów stwierdzono nawet prawie śmiertelne stężenie kwasu pruskiego we krwi. W przeglądzie Cochrane stwierdzono, że nie znaleziono przekonujących danych klinicznych potwierdzających korzystne działanie witaminy B17 u chorych na raka.

Potwierdzono również, że w przypadku tej metody leczenia istnieje duże ryzyko zatrucia kwasem pruskim. Dotyczy to w szczególności przyjmowania doustnego. Stosunek ryzyka do korzyści jest bardzo niekorzystny. Najnowsze badania wskazują na to, że amygdalina może mieć pozytywny wpływ na walkę z rakiem.

Podsumowując, przed wydaniem rozstrzygającego zalecenia lub ostrzeżenia konieczne jest przeprowadzenie większej liczby nowszych badań nad stosowaniem witaminy B17 w walce z rakiem.

Jakie działania niepożądane może powodować witamina B17?

Cyjanowodór uwalniany do organizmu przez witaminę B17 może zaburzać wykorzystanie tlenu przez organizm i powodować silne skurcze, wymioty i duszności. Powodowane przez nią trudności w oddychaniu mogą prowadzić do śmierci. Jednak według zwolenników tej metody leczenia ma ona niewiele skutków ubocznych.

Jaki jest status prawny witaminy B17?

W Niemczech nie są dopuszczone do obrotu żadne leki gotowe zawierające amygdalinę. Niemiecka komisja ds. leków zaklasyfikowała B17 jako lek budzący obawy. Nie powinien być sprzedawany i stosowany u ludzi.

Jednak w 2016 r. farmaceuta z Hanoweru uzyskał decyzję Wyższego Sądu Administracyjnego, która zezwalała mu na sprzedaż domowych środków leczniczych zawierających amygdalinę do czasu złożenia apelacji. Poniższa tabela podsumowuje stanowiska różnych instytucji zajmujących się zdrowiem publicznym w sprawie witaminy B17.

Jak widać, wymienione tu autorytety medyczne są bardzo zgodne co do spożywania witaminy B17. Wszyscy odradzają takie rozwiązanie.

Jakie są alternatywy dla witaminy B17 w leczeniu nowotworów?

Alternatywą dla witaminy B17 w leczeniu raka jest konwencjonalne leczenie raka. Zależy to także od rodzaju i stadium nowotworu. Poniżej przedstawiono podsumowanie najczęściej stosowanych metod leczenia.

Przeszczepianie komórek macierzystych

W przypadku białaczki lub chłoniaka radioterapia, chemioterapia lub leczenie witaminą B17 mogą okazać się niewystarczające. W takim przypadku alternatywą jest przeszczep szpiku kostnego lub komórek macierzystych krwi. Istnieje kilka innych rodzajów leczenia nowotworów. Powyższa lista to tylko przegląd głównych metod leczenia.

Chirurgia

Niektóre nowotwory, takie jak rak piersi lub skóry, mogą być leczone chirurgicznie. W takim przypadku guz jest usuwany, najlepiej w całości. Jednak całkowite usunięcie jest zwykle możliwe tylko we wczesnym stadium.

Jeśli nowotwór jest już bardziej zaawansowany, konieczne może być leczenie wstępne lub dodatkowe. Usunięta tkanka nowotworowa jest następnie badana. Badanie to jest wykorzystywane do oceny ryzyka nawrotu choroby u pacjenta. Jeśli ryzyko jest większe, zostanie zastosowane dodatkowe leczenie, w przyszłości być może z wykorzystaniem witaminy B17.

Chemioterapia

Chemioterapia to leczenie nowotworów za pomocą substancji chemicznych zwanych środkami chemioterapeutycznymi. Zaburzają one cykl reprodukcyjny komórki. Podobnie jak witamina B17, chemioterapia może być podawana w postaci infuzji, zastrzyków lub tabletek.

Radioterapia

Radioterapia jest również nazywana radioterapią. W przeciwieństwie do terapii witaminą B17, ten rodzaj leczenia działa tylko miejscowo. W przypadku niektórych nowotworów wystarczająca może być sama radioterapia. Stosuje się ją jednak również w połączeniu z chirurgią lub chemioterapią.

Radioterapia wykorzystuje promieniowanie jonizowane lub cząsteczkowe, które uszkadza materiał genetyczny komórek. Zapobiega to podziałowi komórek i komórki nowotworowe obumierają. Dzięki temu guz staje się mniejszy, a nawet może zniknąć.

Podsumowanie

Stosowanie witaminy B17 w leczeniu nowotworów jest bardzo kontrowersyjne. Dla jednych jest to cudowne lekarstwo, dla innych substancja silnie toksyczna. Wcześniejsze badania wykazały, że witamina ta ma negatywny wpływ na zdrowie.

Leczenie amygdaliną wiąże się jednak z ryzykiem zatrucia kwasem pruskim, które może objawiać się m.in. bólami głowy, skurczami lub wymiotami. Może również prowadzić do śmierci.

Wyniki najnowszych badań dają jednak nadzieję, że amygdalina może być nadal skuteczna. Konieczne jest jednak przeprowadzenie dalszych badań. W oparciu o aktualny stan wiedzy zdecydowanie nie można zalecić leczenia witaminą B17.

Alicja Król

✓ Zweryfikowany
Alicja Król

Absolwentka medycyny w zawodzie dietetyki. Dietetyka i zdrowe jedzenie nie jest mi obce. Trening personalny w temacie odchudzania i układania jadłospisów to jest to co lubię. Publikuję aktualne recenzje i opinie opublikowane na różnych forum i portalach społecznościowych.

Autorem artykułu jest Alicja Król

Absolwentka medycyny w zawodzie dietetyki. Dietetyka i zdrowe jedzenie nie jest mi obce. Trening personalny w temacie odchudzania i układania jadłospisów to jest to co lubię. Publikuję aktualne recenzje i opinie opublikowane na różnych forum i portalach społecznościowych.

✓ Zweryfikowany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *